Početna strana » arhiva

Tekstovi u kategoriji: Znamenitosti

Znamenitosti »

[14.04.09.]
MUZEJ NADGROBNIKA I KRAJPUTAŠA

Gotovo u samom dvorištu Osnovne škole u Guči nalazi se Muzej nadgrobnika i krajputaša, koje je delo samoukih klesara, po kojima je Dragačevo nadaleko poznato.
Neki od tih spomenika nastali su posle treće decenije 19. veka.
Odlikuju se zanimljivim i rečitim epitafima, ali i dekorativnošću. Na njima su likovi ratnika i ratara, đaka i devojaka, trubača i žetelaca…
U tri sobrašice (objekta) prezentovana su 33 spomenika, tematski razvrstana u desetak skupina.
Muzej nadgrobnika i krajputaša otvoren je 1984. godine.

Znamenitosti »

[12.04.09.]
CRKVE

CRKVA U GUČI

Crkva u Guči je posvećena svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu, a osvećena je 1831. godine. Stara crkva, koja se nalazila nedaleko (između sela Kornet i Dragačice), građena je 1794. do 1797. godine. Glavni ktitor je bio Milutin Ilić – Prota Gučanin, kasnije starešina Požeške nahije i Karađorđev vojvoda, koji je umro 1814. i prvobitno sahranjen kod manastira Svete Trojice na Ovčaru. Njegovi zemni ostaci kasnije su preneseni u Guču, i nalaze se u porti crkve.
Ova građevina je oštećena početkom Prvog srpskog ustanka, a od nje je sačuvan ikonostas, …

Znamenitosti »

[12.04.09.]
DRAGAČEVSKI DOM TKALJA

U živopisnoj dolini na ušću Vučice u Bjelicu, u selu Donji Dubac, nalazi se Dragačevska zadruga žena “Rajka Borojević”, koja je otpočela sa radom 1952. godine pod imenom njenog osnivača i prvog i dugogodišnjeg upravnika. Za pola veka njenog postojanja, okupila je preko 1.200 tkalja iz dragačevskih sela i Raške.
Posluje po principu domaće radinosti. Svi proizvodi se tkaju na seoskim razbojima. U proizvodnji se koriste isključivo prirodni materijali: čista runska vuna, pamuk, konoplja, rafija, lika, slama, šašina, divlja loza i drugo. Proizvodi se oko 250 različitih artikala: tepisi, tepih – …

Znamenitosti »

[12.04.09.]
FRESKE BRANKA ŠOTRE

U Donjem Dubcu na brdu Orlujaku, u seoskoj kući ranije Spasoja, sada Tihomira Tadića, postoji jedinstvena umetnička galerija fresaka, čiji je autor Branko Šotra, akademski slikar.
Za vreme boravka u Donjem Dubcu, od početka novembra 1942. do kraja januara 1943. godine, gde se skrivao kao borac Kopaoničkog partizanskog odreda, sa skromnim slikarskim materijalom (jaja, mleko, čađ), ukrasio je freskama zidove kuće. Freske predstavljaju motive iz seoskog života.
Freske su obnovljene 1975. godine, a kuća je stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture.
Ova umetnička galerija od “Vajata” je udaljena 17 kilometara.

Znamenitosti »

[12.04.09.]
MUZEJ GORAČIĆKE BUNE

Muzej Goračićke bune je smešten u zgradi (polubrvnari) opštinske sudnice, u centru sela Goračići, neposredno uz školu i crkvu rođenja Svete Bogorodice, koja je 1981. godine proglašena spomenikom kulture. Od “Vajata” je udaljen 15 kilometara.
Posvećen je buni od 20. februara 1893. godine, koja je bila najmasovniji i najodlučniji pokret 19. veka u Dragačevu. Radikali nisu hteli da priznaju novu nametnutu upravu od strane sreskog načelnika i liberala, koji su bili na vlasti. Oko 300 seljaka zauzeli su opštinsku sudnicu i nisu hteli da predaju pečat i ključeve sreskom načelniku, zbog …

Znamenitosti »

[12.04.09.]
RĆANSKE PEĆINE

Spomenik prirode “Rćanske pećine” u selu Rti, uvršćene su u Atlas najznačajnih speleoloških objekata u Srbiji, koji je uradila Srpska Akademija nauka i umetnosti sa drugim institucijama. Udaljene su od “Vajata” 14 kilometara.
Ovaj jedinstveni spelološki objekat je, ustvari, kompleks pećina koje su međusobno povezane i sastoje se od Velike pećine, Suve i Slepe pećine i Ponora, sa 750 metara unutrašnjih prohodnih kanala i zaštićenim prostorom u površini od 112 hektara.