Home » Znamenitosti

FRESKE BRANKA ŠOTRE

12.04.09.

kuca-tadicaU Donjem Dubcu na brdu Orlujaku, u seoskoj kući ranije Spasoja, sada Tihomira Tadića, postoji jedinstvena umetnička galerija fresaka, čiji je autor Branko Šotra, akademski slikar.

Za vreme boravka u Donjem Dubcu, od početka novembra 1942. do kraja januara 1943. godine, gde se skrivao kao borac Kopaoničkog partizanskog odreda, sa skromnim slikarskim materijalom (jaja, mleko, čađ), ukrasio je freskama zidove kuće. Freske predstavljaju motive iz seoskog života.

Freske su obnovljene 1975. godine, a kuća je stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture.

Ova umetnička galerija od “Vajata” je udaljena 17 kilometara.