Home » Manastiri i crkve, S Vajatima kroz Srbiju

CRKVA LAZARICA

12.04.09.

lazaricaCrkva Lazarica nalazi se na brdu iznad Ivanjice na 780 metara nadmorske visine, četiri kilometra od grada. Prema predanju na ovom mestu je sahranjen Boško Jugović.

Pre 40, 50 godina kažu da je došao od nekuda u Stari Vlah jedan čovek koji je našao jedan grobni kamen i razvaline od crkve u planini više Ivanjice i kazao ljudima: “Ovo je grob Boška Jugovića. Ranjen je na Kosovu, došao je ovde i tu umro, pa mu je ova crkva bila podignuta za dušu”.

Na tom mestu je 1911. godine Blagoje Luković, građevinar iz Ivanjice, podigao crkvicu i zasadio devet hrastova koji simbolizuju devet Jugovića. Prilikom kopanja temelja nađen je jedan kalpak težak četiri kilograma.

Crkva se zove Lazarica zato što je posvećena Svetom Knezu Lazaru.