Home » Manastiri i crkve, S Vajatima kroz Srbiju

MANASTIR KLISURA

12.04.09.

klisuraNalazi se na vrhu brežuljka iznad ušća Rzava u Moravicu, na samo 10 kilometara od Ivanjice na putu za Arilje. Prema predanju još Sveti Sava u 13. veku blagoslovio je ovaj manastir.

U turskim popisima pominje se 1560. i 1572. godine kao manastir Sveti Arhanđeli. Turci su ga spalili 1688, a kaluđeri su Seobom pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem 1960. godine prešli u Vojvodinu.

Danas manastir ima tri crkve. Pored novog, tu je i stari konak.

U manastiru se nalaze skoro sve bogoslužbene knjige uglavnom ruskih izdanja, iz prošlog i sa početka ovog veka.