Home » Manastiri i crkve, S Vajatima kroz Srbiju

MANASTIR VUJAN

12.04.09.

vujanManastir Vujan se nalazi na putu Čačak – Gornji Milanovac, nedaleko od sela Prislonica, na padinama planine Vujan.

Pretpostavlja se da je stari manastir Obrovin nastao u doba Nemanjića. Sadašnji hram je obnovljen 1805. godine, zaslugom vojvode Nikole Milićevića Lunjevice na Svetom grobu nepoznatog monaha.

U hramu su posmrtni ostaci vojvoda iz srpskih ustanaka, Lazara Mutapa i Nikole Milićevića Lunjevice. Lunjevici je spomenik podigla njegova unuka-kraljica Srbije Draga Mašin.