Home » Manastiri i crkve, S Vajatima kroz Srbiju

MANASTIR PUSTINJA

12.04.09.

pustinjaManastir Pustinja nalazi se u ataru sela Poćuta, koje je nekih 19 kilometara udaljeno od Valjeva.

Po predanju osnovan je u 13. veku u vreme srpskog kralja Dragutina. Nezavisno od legende današnji hram leži na temeljima još starijeg iz 11.veka. Najstariji pomen manastira potiče iz 1572.godine. U okolnim skrovitim pećinama živeli su monasi pustinjaci pa najverovatnije odatle potiče naziv manastira.

Odlikuje ga veoma lep zidani ikonostas sa ikonama koji je  karakterističan za veoma stare hramove. Način gradnje upućuje na pravoslavne jermene što takođe govori o starosti ovog manastira. Freske potiču iz 1622. godine, među kojima je i po lepoti čuvena freska svetog Jovana sa krilima, koja je pod zaštitom UNESCO.

Danas je ženski manastir i o njemu brinu monahinje.