Home » Manastiri i crkve, S Vajatima kroz Srbiju

MANASTIR STUDENICA

12.04.09.

studenicaManastir Studenica nalazi se na 75 kilometara od Vrnjačke Banje u dolini reke Studenice.

Bogorodičnu crkvu sagradio je veliki župan Stefan Nemanja krajem 12. veka i namenio je sebi za grobnicu. Nakon smrti velikog župana 1199. godine, ubrzo je proglašen svecem i nazvan Simeon Mirotočivi, zbog čudotvornih miomirisa koji su potekli iz groba, što je smatrano najvećom milosti. Njegov najmlađi sin Sava, koji je svojom svetovnošću uspostavio autokefalnost Srpske pravoslavne crkve i postao njen prvi poglavar je u Studenici napisao “studenički tipih” sa pravoslavnim duhovnim kanonima primenjivim i danas, što je sveukupno doprinelo značaju i ugledu koji Studenica ima.

Spoljašnji izgled crkve izgrađen je u romaničkom stilu. Sve freske unutar crkve potiču iz 1208. godine i veoma dobro su očuvane

Manastirski kompleks Studenica uvršćen je u svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a od 1987. godine, nakon proslave osam vekova postojanja.