Home » Manastiri i crkve, S Vajatima kroz Srbiju

CRKVA SVETOG ĐORĐA

12.04.09.

6781975

U kripti hrama na Oplencu sahranjeni su brojni članovi dinastije Karađorđević. Osim velikog Vožda, tu su i tela dva kralja, dva kneza, princeze i prinčevi, a sama unutrašnjost Crkve svetog Đorđa zadivljuje i stručnjake i laike. Po mnogima, reć je o jednom od najlepših hrišćanskih zdanja.

U Mauzoleju na Oplencu dominiraju mozaici, pokrivajući površinu od 3.500 metara na kojima se nalazi se čak 725 slikanih kompozicija sa 1500 figura.

Arhitektonska vrednost Oplenca je u monumentalnom srpsko-vizantijskom stilu gradnje.