Home » Rezervacije

Rezervacije

recepcija

Rezervacije se mogu izvršiti telefonski, na e-mail ili putem našeg websajta.

U cilju potvrde rezervacije gost se obavezuje da u roku od 48 sati izvrši uplatu u iznosu od 30 % od cene odabranog aranžmana, a ostatak može platiti po dolasku u “Vajate”.

Aranžman se može uplatiti i u celosti.
Ukoliko se u predviđenom roku ne izvrši uplata, smatraće se da je gost odustao od prijavljene rezervacije.

Da bi uplata na žiro-račun bila uredno izvršena potrebni su Vam sledeći podaci :
- uplatilac: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja;
- svrha uplate: broj rezervacije i vrsta smeštaja (na primer, apartman Aleksandra);
- primalac: APUR “Vajati”, 32230 Guča
- žiro račun: 205-113330-83.

NAPOMENA

- Gost ima pravo da odustane od aranžmana, o čemu je dužan da nas pismeno izvesti o tome.
- Kod otkazivanja ugovora, gostu se ne vraća akontacioni iznos od 30 % uplaćen na žiro račun “Vajata”.
- Ukoliko je gost uplatio aranžman u celosti, a na osnovu datuma kada je domaćin u “Vajatima” primio pismenu odluku o otkazivanju od strane gosta, određuje se osnov za obračun naknade koja pripada domaćinu, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu aranžmana, i to:

- 10 % ako se aranžman otkaže do 30 dana pre rezervisanog dolaska;
- 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana;
- 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana;
- 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana;
- 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana;
- 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pred početak rezervisanog termina.
- Gost ima pravo da odredi drugo lice koje će umesto njega odsesti u “Vajatima”.

Online Rezervacija

Unesi kod

Dodatne informacije

Telefon: + 381 (32) 861-093; +381 (32) 861-146;
Telefon/fax: +381 (32) 861-145;
E- mail: vajati@EUnet.rs